Mange sender dokument til kommunen via e-post. E-post kan vera ein usikker kanal fordi den kan hackast, e-poster kan stoppast i spamfilter eller ikkje koma fram av andre årsaker.

Ved å nytte tenesta eDialog, kan du senda dokument til oss via ein sikker kanal. Her loggar du deg på med ID porten (MinID, BankID mm).

Me opmodar både privatpersonar og verksemder til å nytta eDialog.

 

Slik fyller du ut skjemaet:

  • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
  • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
  • Tittel: kva dokument du sender og gjerne saksnummer
  • Kommentar: Gje eventuelt greie for sendinga di
  • Hugs å lasta opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må vera i PDF-format
  • Klikk på "Send forsendelse" - sendinga blir kryptert og vert sendt direkte til  sak/arkivsystemet vårt.

Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks).

Slik kan du gjera om ein dokument til PDF-format:

  • For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF
  • LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylina som heiter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruka eDialog dersom:

  • Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om stilling mm.
  • Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hos oss, då kan du senda e-post til post@stord.kommune.no