Medverknad er viktig i alle aldrar! Stord kommune har fått støtte frå Kulturtanken til eit prosjekt for å involvera barn og unge betre i kommunale planprosessar, mellom anna ved bruk av ulike kunstuttrykk. 

Me har hatt ein runde i barnehagar og skal i denne og neste veka ut til nokon skular. 

Sjå korleis dei flinke barna i Vilvettene Friluftsbarnehage og Sagvåg maritime FUS barnehage engasjerte seg i framtida på Stord i denne fine filmen: