Det er ein tradisjon å markera jubilantane med ei samling der ordførar og kommunedirektør med fleire deltar. I år fekk vår nye kommunedirektør Tommy Johansen æra av å ønskja velkomen til markeringa.

  • Velkomen til denne markeringa for 25- og 40 års markering for tilsette i Stord kommune - utruleg kjekt å få vera her saman med dåke. Det er fantastisk å sjå så mange som har jobba så lenge i kommunen, og eg som nytilsett kommunedirektør har lagt merke til den utruleg kompetente gjengen som jobbar i denne kommunen, sa kommunedirektøren. 

65 av 80 jubilantar deltok i markeringa. Dette var markering for jubilantar i åra 2020, 21 og 22. Me feirar etterskotsvis, men i år feira me også tilsette som hadde jubileum i pandemien. 

Ordførar Sigbjørn Framnes holdt også tale der han takka dei tilsette for det gode arbeidet.

  • Som ordførar og politikar er eg avhengig av gode faglege råd for å gjera gode politiske vedtak, og fagkompetansen sit ute på arbeidsplassane. Eg har vert leiar og tillitsvald og veit kor mykje det betyr å ha desse kontinuitetsberarane med i ein organisasjon for at me skal lykkast i den jobben me gjere. Tusen takk for innsatsen, tusen takk for det dåke har bidratt med for at me politikarar skal få gode råd. Takk for at dåke gir innbyggjarane, både unge og eldre, så gode tenester. Dåke er flinke, sa ordføraren.

Det var ei hyggeleg stund på Stord hotell med god mat og gode samtalar rundt bordet før jubilantane fekk overrekt gåve og blomar.

Oversikt over jubilantar

25 års jubilantar

Gunhild Vikanes
Jan Ove Anthun
Anne lene Østvold Jordåen
Haldis Lauksund
Magnhild Bjørk Mo
Kari Trohjell
Trine Hellesfjord
Hanne Robbestad
Ingrid Digernes
Jannecke Fjeldtvedt
Janne Lunde
Mona Nerhus
Monica Landa
Wenche H. Eilertsen
Karin Eldøy
Mirzeta Cakor
Reidun Lilleheie
Unni D. Dalsbotten
Kjersti Bjørk Eikefet
Jorunn Sætre
Anita Framnes Vellesvik
Torhild Hoff Aamodt
Åshild Vatten
Irene Bruket Naustvåg
Tine Drange
Trude Færevåg
Anne Hege Rogne
Rikke Marie Stenersen
Anne P. Moe
May-Britt Tofte
Oddny Barmen
Anne Tranøy Hovden
Anne Marit Steingildra
Kjersti Kolstø
Marianne Føyen
Siw Sande
Ingrid Miriam Kvamme
Mai Britt Tufteland Johnsen 
Heidi Sunde Breistein
Ingvild Østensen
Irene Landa Hovden
Siv Breidvik
Trine Skår Lande
Ailinn Spissøy
Egil Petterteig
Kari Myhre
Laila Gjøsæter
Lars Bakka
Else Jorunn Belsvik
Linda Nesse
Bjarte Aartun
Gerd Turid Nygård
Gunn Mona Gjøsæter
Signe Paulsen Tyse
Torill Karlsen
Anne Gunn Stuve
Arve Nyhammer
Edmund Lande
Dag Martin Hagen
Svanhild Hermansen
Reidun Aas
 

40 års jubilantar

Åsa Oma Røstbø 
Karin Fenne Taipale 
Marit Langåker
Hallgeir Matre