Stord kommune er ein større organisasjon som arbeidar systematisk med beredskap og beredskapsplanlegging.

Trond Ingebrigtsen, dagleg leiar/spesialrådgjevar i Beredskap AS, leia samlinga og 18 personar med ulike oppgåver i kommunen og kriseleiinga deltok. Ordføraren var også med.

Elevane, som går på VG1 sal, service og reiseliv, arbeidar for tida med temaet tryggleik, sikring og beredskap. Dei fekk høve til å stilla spørsmål.

Samling om tryggleik og beredskap 16.12.2022.