Filmen blei vist både på Sunnhordlandstreffet som vart arrangert i Oslo, og på kommunale kinoar i Sunnhordland.

Bak filmen står Samarbeidsrådet for Sunnhordland, fylkeskommunen og ei rekke verksemder og etatar i regionen.

Filmprosjektet har vore leia av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, som ynskjer at fleire skal få kjennskap til regionen. Produsent for filmen er Simeon Frohm, og prosjektet har kosta 500.000 kroner.

Her er filmen "Bu i Sunnhordland":