Me oppmodar privatpersonar, næringsdrivande og lag- og organisasjonar til å rapportere inn ledig kapasitet for mellombels innkvartering til post@stord.kommune.no.

Spørsmål kan rettas til Flyktningtenesta ved Tom Haugan, telefon 53496600.