Harry Herstad døydde etter kort tids sjukeleie. Han vart sist fredag vart innlagt på sjukehus etter eit illebefinnande. Harry døydde med den næraste familien rundt seg.

Våre tankar går til familien. Familien ber om ro og ønskjer ikkje å kommentera Harry sin bortgang.

Alle politiske møte i Stord kommune denne veka vert avlyste.