Gjestene som skal i den kongelege hagefesten

Bilete: Reidar Lunde, Solveig Amalie Tingvoll Tveita, Harry Herstad, Rigmor Vikane Førland, Håvard Koløen Johannessen, Anne Jorunn Økland, Robert Delis og Kjell Aasheim. Susan Hassan Bathatho var ikkje til stades når bilete vart teken.