14. februar 2019 var det markering for 25 og 40 årsjubilantane med tale og utdeling av gåver og blomar. Feiringa fann stad på Grand hotell.

Stord kommune takkar våre flotte tilsette for innsatsen og samarbeidet, og ønskjer mange gode arbeidsår framover. 

På bilete: 

Bak frå venstre: Sverre Hagerup Sørensen, Marit Mellesdal, rådmann Magnus Mjør, Sissel Rønnekleiv Eriksen, Gerd Furuhovde, John Oddvar Løkling, Unn Abelsen, Laila Dreyer Skjelnes, Liv Kjersti Halvorsen, Pål Roseth (ikkje jubilant), Else Lilian Horne, Karin Toft og ordførar Gaute Straume Epland.

Framme frå venstre: Jane Stokken Størdal, Karin Nybrot Dahl, Monica Brekke Fosse, Marthe Nygård, Trine Lill Corneliussen, Elna Dahle Kannelønning, Olaug Marie Kårøy, Elisabeth Taipale og John Atle Malkenes.

John Oddvar Løkling og Elna Dahle Kannelønning har heile 40 år i Stord kommune. Dei andre har 25 års jubileum.

Omar Zahl Pettersen, Solfrid Heggøy Stavland, Gro Aasheim, Madli Eikehaugen, Anita Eriksen og Susann Merethe Dørum var ikkje tilstades på jubileumet.