Jubilantar i Stord kommune 2017

27 tilsette jubilerer i 2017. Fire av dei kan feira heile 40 år i kommunen. På biletet ser me jubilantane saman med ordførar Harry Herstad og rådmann Magnus Mjør.

Det var rådmann Magnus Mjør som leia samlinga. Ordførar Harry Herstad nytta også høve til å seia nokre velvalde ord og takka jubilantane for den flotte innsatsen gjennom alle desse åra.

Alle jubilantane vart overrekt gåve og blomebukett. Det var vasar til 25-års jubilantane og lysestakar til 40-års jubilantane.

25 år

Margit Olava Tveito
Arild Båtsvik
Oddlin Aadland
Brit-Anna Lyngås
Hallbjørg Sagmo Eide
Ann Elisabeth Brady
Berit Hordvik Nylund
Ingrunn Byrknes
Henny Seljebu
Jannike Ann Sørheim
Siv Nesse
Lars Helge Sørheim
Anne Vigdis Arefjord
Tove Vikanes Agdestein
Kjell Nesbø
Solveig Huse Furevik
Gerd Marit Salomonsen
Merethe Skulstad
Solgunn Hovland
Ida Elin Tvedt
Sissel Tuft Baldersheim
Philip Solberg
Helga Hagerup

40 år

Trond Ove Nyhammer
Aasne H. Vikanes
Knut Vika
Oddbjørg Jørgensen

Bilete: Anne Elisabeth Brady, Ida Elin Tvedt, Sissel Tuft Baldersheim, Berit Hordvik Nylund, Solveig Huse Furevik, Harry Herstad, Knut Vika, Tove Vikanes Agdestein, Solgunn Hovland, Hallbjørg Sagmo Eide, Brit-Anna Lyngås, Jannike Ann Sørheim, Oddlin Aadland, Ingunn Byrknes, Aasne H. Vikanes, Henny Seljebu, Magnus Mjør, Marit Olava Tveito, Anne Vigdis Arefjord, Lars Helge Sørheim, Philip Solberg, Arild Båtsvik, Kjell Nesbø og Trond Ove Nyhammer.

Helga Hagerup, Oddbjørg Jørgensen, Siv Nesse, Gerd Marit Salomonsen og Merethe Skulstad var ikkje tilstades når bilete vart teken.