Ynskjer du oversyn over alt som skjer og datoar for arrangementa, kan du sjekka følgjande nettsider:

Faste arragement

Vår

HobbyVolley

Uhøgtidleg volleyballturnering for bedrifts- og hobbylag. Vert arrangert haust og vår. www.stordvolleyball.no

Barne- og ungdomsteaterfestivalen

Eit par veker før påske er det Barne- og ungdomsteaterfestival i Stord kulturhus. www.stord.kommune.no/festivalar

Bendit-CUP

Fotballturnering i april med 5-ar lag for jenter og gutar frå 6 til 11 år på Nysæter kunstgrasbane i Sagvåg. Kafeteria med sal av frukt. www.ilsolid.no

Folk i sentrum (folkehelsedagane)

Stord kommune saman med næringliv, frivillige lag og organisasjonar arrangerer Folk i sentrum. Dagane vil by på mange ulike aktivitetar og arrangement i Leirvik sentrum, i Parken og rundt Ådlandsvatnet. Det vert lagt til rette for at folk i alle aldrar skal kunne delta. Arrangementet plar vera i byrjinga av mai. Sjå facebooksida for meir informasjon.

Målet med dagane er å skape møteplassar i og rundt sentrum der alle kan kjenne seg velkomen og ta del i kjekke aktivitetar. Dagane har ein lokal profil, me ønskjer å løfte fram ressursar i lokalsamfunnet og bidra til å gjere byen Stord attraktiv for alle.

Nyskapingskonferansen

Atheno og Samarbeidsrådet for Sunnhordland arrangerer nyskapingskonferansen på Høgskulen på Vestlandet i mai. www.hvl.no

Sommar

Handballfestivalen

Populær handballturnering i Pinsehelga for gutar og jenter 9-18 år. Festivalen opnar med fargerikt festivaltog frå Stord Idrettspark - Vikahaugane og ned til Leirvik sentrum. www.handballfestivalen.no

 

Bruløpet og halvmaraton

Populært mosjonsløp midt i juni med distansar på 10 km eller 21 km. Løpet startar på Heiane og går over bruene til Bømlo og Gassasundet (og tilbake). www.stordil.no

Familiedag i Landåsen

Ein søndag i juni inviterer Stord Jeger og Fiskerforening til familiedag i Landåsen. Her er det mellom anna natursti, luftgeværskyting, kanopadling, kaffibål, grilling og slukkasting. Alt er gratis. www.stordjegerogfisk.no

Sommarrevy

Er du på jakt etter lått og løye, finst det årlege sommarrevyar både på Leirvik og i nabokommunane. Billettar for sal på Bakeriet Frugård (i Borggata). frugaard.no/

Internasjonal marknad

Handelsfolk frå mange land sel både handverk og heimelaga mat frå boder i Leirvik sentrum nokre dagar i juli.

Stord rundt og Sunnhordland Race

Regatta ei helg i juni. Segling, konkurranse og sosialt samvere står i sentrum. www.stordseilforening.no

 

Hugladagen

Hugladagen er ei populær tilstelling i juli på kaien på Nordhuglo med musikk og mange sosiale aktivitetar for barn og vaksne. www.huglo.no

Stord rundt

Sykkelritt rundt øya for syklistar i alle aldrar, også kortløype/familieløype. Andre søndag i august. www.stordsk.no

Stordleikane

Barne- og ungdomsstemne i friidrett på Stord Idrettspark – Vikahaugane. Vanlegvis tredje helg i august. www.stordil.no

Puttefestivalen

Siste helga i august samlar Puttefestivalen på Stord jenter og gutar i alderen 7–10 år til fotballaktivitetar. www.stordil.no

Vervadagane på Jensaneset

Siste helga i august er det aktivitetsdagar ved det gamle skipsbyggeriet. Demonstrasjonar av trebåtbygging, segltur, kafé m.m.

Haust

Open dag på Sunnhordland museum

Sunnhordland museum og Stord husflidslag inviterer til open dag på museet første helga i september. Tradisjonelt handverk som veving og lefsebaking og ulike aktivitetar for barna. www.sunnhordland.museum.no

Stordløpet

Stordløpet er eit mosjonsløp for alle. Løypene er på seks og tolv kilometer langs skogsvegar i Landåsen. Vanlegvis er løpet første sundag i september. Påmelding ved start. www.stordil.no

Tour des Fjords

Sykkelritt som går i Hordaland og Rogaland. Rittet går gjennom Stord I byrjinga av September. www.tourdesfjords.no

Wärtsilä Windjammer Race

Første helga i oktober arrangerer Stord seilforening ein av dei største regattaene på Vestlandet. www.stordseilforening.no

Falturiltu

Stor nynorsk barnebokfestival for barn og unge som går føre seg i veke 45. Opplesing, teater, konsertar m.m. på ulike arenaer i byen. www.falturiltu.no

Vinter

Jul på museet

Første helga i desember inviterer Sunnhordland museum til julepynta stover og aktivitetar for barna. På programmet er barneteater, eventyrstund og juleverkstad. www.sunnhordland.museum.no

Skogdag i Borggata

Første laurdag i desember er det skogdag i Borggata. Det blir kokt kaffi på stubbe, graut over bålet, og steikt store mengder lappakaker. Ungane får svi namneskilt. Alt er gratis. Arrangør er Leirvik Sentrumsforening.

Samtidsdagane ved HVL

Samtidsdagane vert arrangert på høgskulen på Rommetveit i januar månad. Målet er å skapa debatt rundt viktige tema i det norske samfunnet. www.hvl.no

Stiftinga Musikkbransjetreffet 100 Dagar

Festivalen og musikkbransjetreffet 100 Dagar vert arrangert kvart år i januar–februar. 100 Dagar er ein nettverksarena for festivalleiarar på Vestlandet. Det er også eit knutepunkt for ambisiøse musikarar frå Vestlandet som får høve til å spela showcaser for eit større publikum og for bransjefolk. www.100dagar.no 

AqKva-konferansen

Havbrukskonferansen på Stord er ein fagkonferanse og ein sosial møtestad for akvakulturnæringa. Konferansen finn stad i januar. www.aqkva.no

Utdanningsmessa

Utdanningsmessa for Sunnhordland er ei årleg messe for avgangselevar frå skulane i Sunnhordland. Messa held til på Stord Idrettspark - Vikahaugane i januar kvart år. www.utdanningsmessa.no

Annual events

Spring

HobbyVolley – A volleyball tournament

A fun tournament for everybody who loves volleyball. Spring and autumn. www.stordvolleyball.no

Children and Youth Theatre Festival

A theatre festival for children and youth theatres. Usually a couple of weeks before Easter holiday. www.stord.kulturhus.no

Bendit-CUP

A football tournament in April for girls and boys from six to eleven years of age at Nysæter, Sagvåg. www.ilsolid.no

Focal point – people («general health days»)

This annual happening in early May is a collaboration between Stord municipality and local nonprofit organizations. There is a variety of activities and events for all ages both downtown Leirvik, in the park and by the lake Ådlandsvatnet.

Focal point – people goes over several days and aims to create meeting places for people where everybody can feel welcomed and partake in fun activities - making Stord town attractive for everybody. The happening has a local profile where resources in our own community are being showcased. See our facebook page for more information.

Innovation conference

Innovation conference in May at HSH University College. www.hvl.no

Summer

The Handball Festival

A handball festival at Vikahaugane for boys and girls from nine to eighteen years of age. The event takes place in the Whitsun holiday.
www.handballfestivalen.no

The Bridge Race and Half Marathon

Popular races between Heiane and Gassasundet crossing three bridges to Bømlo. www.stordil.no

Family day in Landåsen

The Hunter´s and Fishermen´s Club invite families to outdoor activities in Landåsen on a Sunday in June. All activities are free.
www.stordjegerogfisk.no

Summer revue

Summer revue with local actors. Tickets at Bakeriet Frugård (i Borggata). www.frugaard.no

International market place in Borggata

This travelling international market is full of traders selling artisanal products from French patés to Greek Feta cheese. The market visits Leirvik some days in July.

Round the island regatta

A sailing regatta around Stord a weekend in June. www.stordseilforening.no

The Huglo Festival

A popular gathering with music and activities for young and old. At the North Huglo quay in July. www.huglo.no

Stord rundt

Bicycle race around the island of Stord, and a shorter alternative for families. The second Sunday in August. www.stordsk.no

The Stord Games

An annual track and field event for children and youth at Stord Idrettspark – Vikahaugane in August. www.stordil.no

Young Footballers´ Festival

A football festival for boys and girls from seven to ten years of age, the last weekend of August. www.stordil.no

Family day at the old boat yard

Various activities for young and old at the old boatyard in Sagvåg the last weekend of August. www.facebook.com/SagvagKystlag

Autumn

Family day at Sunnhordland Museum

The first weekend in September, you are invited into all the old preserved houses at Sunnhordland Museum. Traditional handcrafts and activities for the children. www.sunnhordland.museum.no

The Stord run

A jogging run for everybody who likes to keep fit. Usually the first Sunday in September. www.stordil.no

Tour des Fjords

Bike race in Hordaland and Rogaland. Goes though Stord in first of September. www.tourdesfjords.no

Wärtsilä Windjammer Race

This traditional regatta takes place usually the first weekend in October every year. www.stordseilforening.no

Falturiltu – Children´s Book Festival

A festival of children´s books in the nynorsk language. www.falturiltu.no

Winter

Christmas at the museum

Children´s theatre, fairytales and Christmas workshop at Sunnhordland Museum the first weekend of December. www.sunnhordland.museum.no

100 days - A music industry get2gether

This festival and gathering for the music industry is happening every year in January/February. “100 days” is a networking arena for festival leaders and ambitious musicians from the west coast of Norway. Musicians get the chance to showcase themselves for a bigger audience and industry people.

"A day in the woods" at Borggata

The first Saturday of December at the pedestrian precinct Borggata. Coffee and traditional Christmas fare are prepared over a log fire. Everything is free.

Current lectures and debating days at HSH University College

A series of lectures and debates on current issues. The event takes place in January. www.hsh.no

AqKva- A conference on aquaculture

A conference and a meeting place for the aquaculture industry. Takes place in January. www.aqkva.no

Education and Employment Fair

A Fair at Stord Idrettspark - Vikahaugane focusing on information about future education and work possibilities. It is aimed at graduates from schools in the region of Sunnhordland. www.utdanningsmessa.no

The following web pages will give you more information about what's on:

www.stord.kulturhus.no
www.sunnhordland.no/detskjer

www.visitsunnhordland.no/no/Arrangement-i-Sunnhordland

www.sunnhordland.museum.no

www.buisunnhordland.no/fritid/kulturkalender/