Tysdag 14. august var det oppstartsmøte for dei nye lærlingane.

Program for møtet:

 • Velkomen til Stord kommune v/ordførar Gaute S. Epland
 • Informasjon frå Hordaland fylkeskommune v/Signe Ekeland, Fagopplæringskontoret, avd Stord
 • Presentasjon av fagansvarlege: Inger V. Framnes for barne- og ungdomsfaget og Trygve Dahl for helsearbeidarfaget
 • Signering av lærekontraktar og arbeidsavtalar
 • Utdeling av opplæringsbok mm

Her er oversikt over lærlingane etter fag:

IKT

 • Christian Lian
 • Silje Nordskog Lodden

Barn og ungdom

 • Silje Stolpnes
 • Malin Mehammer
 • Karoline Mikalsen
 • Valita Øksnes
 • Maria Arendt
 • Oscar V. Wood

Helse

 • Antanas Ivanauskas
 • Ghada M. Khamis
 • Habon Sugal
 • Ingrid Lundal Arnevik
 • Ronja Sørenstam
 • Renathe Tranøy Laihinen
 • Martine Lunde Johnsen
 • Kathrine Utslåttøy Isaksen
 • Synnøve Fjelland
 • Emelie Brekke Fosse
 • Birthe Holmstrøm

Per i dag har Stord kommune 58 lærlingar i ulike fag, inkludert dei nye lærlingane. 

Bilete framme frå høgre: Lærlingkoordinator Siv Nesse, Malin Mehammer, Emilie Brekke Fosse, Silje Stolpnes, Ronja Sørenstram, Birte Holmstrøm, Kathrine Utslåttøy Isaksen, Synnøve Fjelland, Ingrid Lundal Arnevik, Maria Arendt, Valita Øksnes, Karoline Mikalsen, Renathe Tranøy Laihinen, Habon Sugal.

Bak frå venstre: Signe Ekeland frå Fagopplæringskontoret, Ordførar Gaute S. Epland, Ghada M. Khamis, Silje Nordskog Lodden, Christian Lian, Oscar V. Wood, Antanas Ivanauskas og Martine Lunde Johnsen.