Tid:

Stord: Tysdag 2. desember kl. 17.30 i Stord Kulturhus, Leirvik

Os: Onsdag 3.desember kl. 19.00 i Oseana, Os

Regionvegsjef Helge Eidsnes og fylkesordførar Tom-Christer Nilsen innleier, vidare blir det orientering om Statens vegvesen sitt planarbeid med E39 og Hordaland fylkeskommune sin moglegheitsstudie for nye veg- og ferjesamband på fylkesvegnettet. Det blir sett av god tid til spørsmål og dialog.

Vel møtt!