Dei tre kommunane Stord, Fitjar og Bømlo står saman om nybygget ordførarane er saman om opning, gåveoverrekking og snorklipping.

Det er eit flott kunstverk av Marta Nerhus som skal prega inngongen til senteret.

Det nye bygget inneheld både legevakt og KAD-senger (kommunal akutt døgneining). 

http://stord.kommune.no/no/sunnhordland-legevakt/  

Bilete: det nye legevaktbygget før det er ferdig.