I dag fekk me ei oversikt over personane på måleriet Kirkefolk av Jakob Bratland som heng i kommunestyresalen i rådhuset. Stord kommune takkar Bredo Larsen for denne gåva. Den vert ramma inn og hengt ved sida av måleriet.