Filmen under viser deg reglane som gjeld for dei ulike områda i parken: