Ambassadøren takka for måten stordsamfunnet har teke imot og inkludert filippinarar, som er den nest største innvandrargruppa i Stord kommune, etter innvandrarar frå Polen.

Det vart også drøfta korleis ein kan leggja til rette for filippinarar som vil komma til Stord for å jobba, ved å sikra effektiv handsaming av søknader og godkjenning av utdanning.

Me takkar for besøket og ser fram til vidare samarbeid.