Samfunnsfagleg feltkurs ved Universitetet i Bergen har hausten 2015 hatt Stord kommune som sitt feltområde. Dei syns Stord var interessant i forhold til utviklingsutfordringane Stord står oppe i. Førre ordførar Liv Kari Eskeland og rådmann Magnus Mjør har holdt føredrag på kurset.

I felt har studentene som ledd i datainnsamlingen hatt intervju med ei rekke personar i kommunen, lokalt næringsliv, organisasjonar og andre. Spørsmål dei har stilt er knyta til stadidentitet, Stord sine framtidsutsikter og kva for retning dei trudde Stord ville gå.

Les rapporten.