Ta kontakt med vaksinekontoret for å avtala time.

Ring 481 44 387 

Send SMS til 481 44 387: I tekstmeldinga kan du skriva:  Namn, fødselsdato og kva vaksine du ønskjer. Så vil du få svar på SMS.

Avtalt vaksinasjon skjer på helsestasjonen i Helseparken, Borggata 5-7, 3. etasje.

Influensavaksine kan setjast samstundes med korona- eller pneumokokkvaksinen. Elles må det gå minst 1 veke mellom ulike vaksinar.

Risikogrupper

Følgjande er risikogrupper:

 • gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko, etter legevurdering
 • bebuarar i omsorgs-, alders- og sjukeheim
 • personar over 65 år
 • vaksne og born med: 
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • svært alvorleg fedme, dvs. KMI over 40 ( KMI = kg/m2)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Pris

Influensavaksine kr. 200,-  
Pneumokokkvaksine kr. 500,-  
Koronavaksine gratis

Les meir om vaksine for vaksne her Vaksiner til vaksne - FHI