Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Kontakt

Eigedomsskattekontoret

Tlf: 53 49 68 57

Send e-post 

Tjenesten oppdatert: 28.09.2017 15:54