Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Tenesteomtale

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Eigedomsskattelova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Kravet om overtakst skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandlar krav om overtakst (klage over skattetakst).

Kontakt

Eigedomsskattekontoret

Tlf: 53 49 68 57

Send e-post 

Tjenesten oppdatert: 27.02.2018 17:09