Ledige næringstomter

Me har ledige næringstomter: 

  • Ved flyplassen
  • Planlagt tømmerkai

Interesserte kan ta kontakt med einingsleiar for tekniske tenester, Arne Bjelland: arne.bjelland@stord.kommune.no tlf. 975 52 037.