Avdelinga har for tida 15 tilsette som representerer ulike faggrupper som elektrikar, rørleggjar, ventilasjonsarbeidar, tømrar og målar/golvleggjar. Avdelinga har i tillegg ein lærling innan tømrarfaget.