Sal av tomter

Eining for tekniske tenester formidlar sal av ledige kommunale tomtar. 

Ved sal av grunn må ein mellom anna ta omsyn til kommunale planar (kommuneplanen sin arealdel, reguleringsplan, byggjeplan).

Du kan senda inn søknad (me har ikkje skjema for dette) om kjøp av areal/ tilleggsareal. Aarealet du ønskjer kjøpa må teiknast inn saman med ei kartskisse. 

Ved kjøp av tilleggsareal bør areala ha same arealformål.

Ledige tomter for sal:

Nausttomt på Skarvane Huglo gnr. bnr. 66/60

Nausttomt Skarvane Huglo gnr.66/54

Leige av tomter og bygg

Me har ein mindre bygningsmasse som kan leigast ut til næringsverksemd.

Informasjon om ledige lokale får ein ved å ta kontakt med eigedomsforvaltar.

 

Ved leige av idrettshallar m.m. - klikk her

Næringsareal til sals

  • Ved Stord lufthamn
  • Planlagt tømmerkai

Interesserte kan ta kontakt med einingsleiar for tekniske tenester, Arne Bjelland: arne.bjelland@stord.kommune.no tlf. 975 52 037.