Sal

Eining for tekniske tenester formidlar sal av ledige kommunale tomtar. Dette er regulert inn under retningsliner vedtekne av kommunestyret. Denne finn du lenger ned på sida.

Ved sal av grunn må ein mellom anna ta omsyn til kommunale planar (kommuneplanen sin arealdel, reguleringsplan, byggjeplan).

Ein kan senda inn søknad om kjøp av areal/ tilleggsareal. Aarealet ein ønskjer kjøpa må teiknast inn samen med vedlagt kartskisse. Ved kjøp av tilleggsareal bør areala ha same arealformål.

Leige

Stord kommune har ei mindre bygningsmasse som kan leigast ut til næringsverksemd.

Informasjon om ledige lokale får ein ved å ta kontakt med Eining for tekniske tenester.

 

Ved leige av idrettshallar m.m. - klikk her

 

Kontakt oss

Eigedomsforvaltar Sigurd Huglen

Telefon: 53 49 68 33 / 480 82 781

Send e-post til Huglen