Tilsette

Namn Tittel

Arne Bjelland

Tlf: 53 49 68 35 / 975 52 037

E-post: arne.bjelland@stord.kommune.no

Einingsleiar

Arnstein Hetlesæter

Tlf: 53 49 67 58 / 975 52 062

E-post: ahe@stord.kommune.no

Nestleiar og fagansvarleg vatn og avlaup

John Grimeland

Tlf: 53 49 68 09 / 909 14 978

E-post: john.grimeland@stord.kommune.no

Fagleiar Tekniske tenester

Anne Randi Naurstad

Tlf. 457 01 545
E-post: anne.randi.naurstad@stord.kommune.no

Driftsleiar veg og grønt

Nils Arve Valvik

Tlf: 950 82 451

E-post: nils.arve.valvik@stord.kommune.no

Avd.leiar vassverk

Elin Katrine Dahle Andersen

Tlf: 53 49 67 43 / 975 52 191

E-post: elin.katrine.dahle.andersen@stord.kommune.no

Leiar Stab/Støtte

Svein Erik Vinje

Tlf: 975 52 204

E-post: svein.erik.vinje@stord.kommune.no

Gebyr/ kommunale avgiftar