Vakttelefon ettermiddag, kveld og natt

Vakttelefon for kommunale bygg tlf: 975 52 244

Måndag - torsdag kl 15.00 - 22.00
Fredag - måndag kl 15.00 - 06.00

Tilsette

Namn Fagfelt

Arne Bjelland

Tlf: 53 49 68 35 / 975 52 037

E-post: arne.bjelland@stord.kommune.no

Einingsleiar

John Grimeland

Tlf: 53 49 68 09 / 909 14 678

E-post: john.grimeland@stord.kommune.no

Fagleiar

Leif Rune Gravdal

Tlf: 53 49 68 28 / 975 52 020 

E-post: Leif.Rune.Gravdal@stord.kommune.no

 

Avdelingsleiar byggdrift

Avdelingsleiar grøntavdeling

- uteområde

- idrettsbanar

- skog, parkar og diverse

Tove Elin Anglevik Simonsen

Tlf: 53 49 68 13 / 932 68 889

E-post: tove.elin.anglevik@stord.kommune.no

 

Avdelingsleiar reinhald

Gunnhild Dale

Tlf: 53 49 68 07 / 909 12 982

E-post: gunnhild.dale@stord.kommune.no

 

 

Bustadforvaltar utleigebustader


 

Øystein Leirvik Onarheim

Tlf: 53 49 68 44 / 975 52 045

E-post: Oystein.Leirvik.Onarheim@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Frode Hatlevik

Tlf: 53 49 67 63 / 909 16 456

E-post:  frode.hatlevik@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

 

Monica Valen

Tlf: 481 00 634

E-post: monica.valen@stord.kommune.no

Prosjektleiar

Leif Arne Kjærland

Tlf: 53 49 67 62 / 970 13 499

E-post: Leif.Arne.Kjaerland@stord.kommune.no

 

Prosjektleiar

Aleksander Størdal

Tlf.  919 29 300

E-post: aleksander.stordal@stord.kommune.no

Prosjektleiar elektro

Sigurd Huglen

Tlf: 53 49 68 33 / 480 82 781

E-post: sigurd.huglen@stord.kommune.no

 

Eigedomsforvaltar

Edel Helen Torsnes (Vikahaugane 07.30-11.00, Heiane 11.00-15.00)

Tlf: 53 49 67 54 / 975 52 060

E-post: edel.helen.torsnes@stord.kommune.no

 

Teikningar/kart kommunale bygg

HMT

Vikahaugane idrettsanlegg

 

Sylve Rusten

Tlf. 53 49 69 31 /  900 92 581

E-post: Sylve.Rusten@stord.kommune.no

 

 

Rådgjevar idrett- og friluftsliv