Søk om SFO i sommarferie og skulefrie dagar

Føresette kan sei opp eller endra plassen med minst to månads varsel, og gjeldande frå den 1. i påfølgjande månad. Oppseiing kan sendast til e-post: belinda.skaalnes.tveit@stord.kommune.no 

Her kan du søkja om vanleg SFO plass.

Alle felta merka med * MÅ fyllast ut. Dersom skjema er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. Meld feil på skjema til nettsida@stord.kommune.no