Sjukeheim er eit tilbod til eldre som har eit omfattande behov for omsorg og pleie heile døgnet, men som ikkje treng behandling på sjukehus.

Slik søkjer du

I søknadsskjemaet gjer du greie for hjelpebehov og kva tenester du meinar du treng. Les meir om dei ulike typar opphald nedanfor. Skjema finn du nede på sida.

Du kan søkja om 

Tildelingskontoret vurderer søknaden og om sjukeheimsplass er det tilbodet som passar best for deg.

Me ønskjer at du skal få bu heime så lenge som mogleg.