Møteinnkallingar og protokollar til Utval for plan og utvikling finn du her

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemar valperioden 2019-2023

Leiar: Jakob Bjelland (Sp)
Nestleiar: Reinert Svanberg (Frp) 

Ap, Sp, KrF, SV, MDG, Raudt 

Edgar Damås (Ap), e-post: edgar.damas@sklbb.no, tlf. 950 76 168
Marit T. Odland (Ap), e-post: marit.tislevoll.odland@sklbb.no, tlf. 977 55 749
Tore Hatlevik (Ap), e-post: tha@stord.kommune.no, tlf. 982 69 900
Jakob Bjelland (Sp) e-post: jabj1972@hotmail.com, tlf. 908 27 918
Stig K. Almås (Sp), e-post: stig@treoghage.no, tlf. 470 18 205
Britt Kristin Ladehaug (KrF), e-post: bkl@stord.kommune.no, tlf. 908 96 920 (Fritak 30.09.21 - 30.09.2022)
Anna Sofie Valvatne (SV), e-post: annavalvatne@gmail.com, tlf. 452 78 775
Live Gravdal (MDG), e-post: livgra2@gmail.com, tlf. 458 51 634

Vara: Sigurd Sævareid (Ap), Guro Holmberg (Sp), Trude Aamot (Ap), Jane Junger (SV), Dag Ove Fauskanger (KrF), Asle Dahl (Ap), Jan Vidar Kannelønning (Sp) og Mohammed Kallel (Raudt). 

FrP

Reinert Svanberg, e-post: reinert.svanberg@gmail.com, tlf. 975 02 932
Mari-Ann Tveita, e-post: matveita@online.no, tlf. 415 24 301 

Vara: Tor Magne Albretsen, Eva H. Irgens, Odd Ståle Larsen, Marte-Cecilie T. Djuvsland og Sigbjørn Framnes.

H

Inga Lothe, e-post: inga.lothe@akersolutions.com, tlf. 918 57 717
Magne Bjelland, e-post: magne.bjelland@akersolutions.com 

Vara: Thomas Danielsen, Robert Brandvik, Øyvind Kyvik, Mai Britt Hellesund og Magne Heimvik.

 

BARNEREPRESENTANT
Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein

Arbeidsområdet til Utval for plan og utvikling

  • Hamnesaker
  • Teknisk/fagleg godkjenning av planar for idrettsanlegg ved søknad om statleg stønad (spelemidlar) og ferdiggodkjenning av anlegg
  • Tekniske tenester, herunder også vatn- og avlaup, sektorplanar, inkludert kommunedelplan
  • Kultur- og bygningsvern
  • Fastsetjing av stad- og vegnamn og skrivemåte m.m.