Møteinnkallingar og protokollar til Utval for plan og utvikling finn du her

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemar valperioden 2019-2023

Leiar: Ingrid Jahn Jordåen (Sp)
Nestleiar: Reinert Svanberg (Frp) 

Ap, Sp, KrF, SV, MDG, Raudt 

Edgar Damås (Ap), e-post: edgar.damas@sklbb.no, tlf. 950 76 168
Marit T. Odland (Ap), e-post: marit.tislevoll.odland@sklbb.no, tlf. 977 55 749
Tore Hatlevik (Ap), e-post: tha@stord.kommune.no, tlf. 982 69 900
Ingrid Jahn Jordåen (Sp), e-post:frkjahn@hotmail.com, mobil: 958 95 782
Stig K. Almås (Sp), e-post: stig@treoghage.no, tlf. 470 18 205
Jane S. Jünger (SV), e-post: jane.junger@wartsila.com, tlf. 412 55 893
Britt Kristin Ladehaug (KrF), e-post: bkl@stord.kommune.no, tlf. 908 96 920 (Fritak 30.09.21 - 30.09.2022)
Live Gravdal (MDG), e-post: livgra2@gmail.com, tlf. 458 51 634

Vara: Sigurd Sævareid (Ap), Guro Holmberg (Sp), Trude Aamot (Ap), Nils Magne Blålid (SV), Dag Ove Fauskanger (KrF), Asle Dahl (Ap), Jan Vidar Kannelønning (Sp) og Mohammed Kallel (Raudt). 

FrP

Reinert Svanberg, e-post: reinert.svanberg@gmail.com, tlf. 975 02 932
Mari-Ann Tveita, e-post: matveita@online.no, tlf. 415 24 301 

Vara: Tor Magne Albretsen, Eva H. Irgens, Odd Ståle Larsen, Marte-Cecilie T. Djuvsland og Sigbjørn Framnes.

H

Inga Lothe, e-post: inga.lothe@akersolutions.com, tlf. 918 57 717
Magne Bjelland, e-post: mbjellan@online.no


Vara: Thomas Danielsen, Robert Brandvik, Øyvind Kyvik, Mai Britt Hellesund og Magne Heimvik.

 

BARNEREPRESENTANT
Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein

Arbeidsområdet til Utval for plan og utvikling

  • Hamnesaker
  • Teknisk/fagleg godkjenning av planar for idrettsanlegg ved søknad om statleg stønad (spelemidlar) og ferdiggodkjenning av anlegg
  • Tekniske tenester, herunder også vatn- og avlaup, sektorplanar, inkludert kommunedelplan
  • Kultur- og bygningsvern
  • Fastsetjing av stad- og vegnamn og skrivemåte m.m.