Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Offentleg ettersyn av eigedomsskattelista

På bakgrunn av kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og med heimel i eigedomsskattelova § 15 vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 12. april 2024. 

Høyring, alkoholpolitisk handlingsplan

Ny forskrift om opningstider for serveringsstader, samt skjenke- og salstider, Stord kommune, Vestland, og nye retningsliner for tildeling av sals- og skjenkeløyve i Stord kommune 2024-2028.

Foto av Stord rådhus.