Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høyringar

Plan til offentleg ettersyn - Kårevik vest, 45/1 mfl.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Kårevik vest, gnr/bnr 45/1 mfl., planID 202101 lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i utval for byutvikling den 16.05.2024, sak PS-24/24.

Høyring, alkoholpolitisk handlingsplan

Ny forskrift om opningstider for serveringsstader, samt skjenke- og salstider, Stord kommune, Vestland, og nye retningsliner for tildeling av sals- og skjenkeløyve i Stord kommune 2024-2028.

Foto av Stord rådhus.