Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Diverse kunngjeringar

Klypping av vegetasjon langs kommunale vegar

Kommunen ber naboar langs vegar om å klyppe eigne hekkar og tre, slik at dei ikkje veks ut i veg- og fortausareal, og soleis vert til hinder for framkome og vegvedlikehald.

to jenter går på veg der det er store trer i vegen

Kva er ditt transportbehov i Stord kommune?

Mange av  innbyggjarane i Stord seier dei er lite nøgde med det offentlege transporttilbodet. Kommunen treng meir kunnskap om transportbehovet til folk i alle aldrar for å skapa treffsikre ordningar. Me håpar du kan ta nokre minutt til å svara på spørjeundersøkinga.