Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Klypping av vegetasjon langs kommunale vegar

Kommunen ber naboar langs vegar om å klyppe eigne hekkar og tre, slik at dei ikkje veks ut i veg- og fortausareal, og soleis vert til hinder for framkome og vegvedlikehald.

to jenter går på veg der det er store trer i vegen

Plan til offentleg ettersyn - Kårevik vest, 45/1 mfl.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Kårevik vest, gnr/bnr 45/1 mfl., planID 202101 lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i utval for byutvikling den 16.05.2024, sak PS-24/24.

Kva er ditt transportbehov i Stord kommune?

Mange av  innbyggjarane i Stord seier dei er lite nøgde med det offentlege transporttilbodet. Kommunen treng meir kunnskap om transportbehovet til folk i alle aldrar for å skapa treffsikre ordningar. Me håpar du kan ta nokre minutt til å svara på spørjeundersøkinga.

Registrering av kulturhistoriske sjøbruksbygningar og miljø

I samband med prosjektet «Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland» blir det gjennomført ei registrering av sjøbruksbygningar i dei åtte kommunane i Sunnhordland. Føremålet er å få oppdatert kunnskap om kulturarva langs sjøen, tilstanden til bygningane, og korleis dei på nytt kan bli ein ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.

Tveitevågen på Huglo