Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Aktiv etter kreftbehandling

Stord kommune har eit tilbod for deg som har gjennomgått kreftbehandling. Oppstart 16.01.2020

Innrapportering omsett alkohol

I samsvar med reglar vedtekne av kommunestyret og satsar fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet, må det betalast omsetningsavgift for sal/skjenking av alkohol. Frist for innrapportering er 1. mars.

Langeland- oppstart av planarbeid

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 43/187 m.fl., Langeland skule

Vedteken plan- Leirvik sjø

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019 med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 detaljregulering for gnr/bnr 27/30 m.fl., Leirvik sjø

Har du lyst å bli leksehjelpar?

Stord frivilligsentral treng fleire som kan hjelpa til med leksehjep.

Ledige omsorgsbustadar

Stord kommune har fleire ledige omsorgsbustadar for sal i Bandadalsplassen og i Buneset.

Fakturerer kommunale avgifter og eigedomsskatt kvar månad

Frå 1. januar 2020 vert faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt fakturert kvar månad.

Nye opningstider for rådhuset

Frå og med 2. januar 2020 vil rådhuset med kundetorg og sentralbord vera ope frå klokka 09.30 til 14.30 måndag til fredag.

Søk om tilskot for å inkludera barn og unge i ferie- og fritidsaktivitetar

Stord kommune oppmodar offentlege instansar, private aktørar og frivillige lag og organisasjonar til å søkje om tilskotsmidlar til prosjekt som kan bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mogelegheit til å delta jamt i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Taksering av nye skatteobjekt

I perioden november 2019 til januar 2020 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av året 2019.

Hordanamn - ei nettside med stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.

Dette er ei kartside som gjer det mogleg å søkja på stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.

Pris for innovasjon og nytenking

Stord kommune har ein pris som skal påskjøna og motivera til nytenking og innovasjon innanfor kommunen.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

9225 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.