Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Søk om tilskot til verna kulturminne i Stord kommune

No kan du søkje om tilskot til istandsetjing av verneverdige kulturminne i Stord kommune. 
Søknadsfristen er 10. januar 2020

Søk om tilskot for å inkludera barn og unge i ferie- og fritidsaktivitetar

Stord kommune oppmodar offentlege instansar, private aktørar og frivillige lag og organisasjonar til å søkje om tilskotsmidlar til prosjekt som kan bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mogelegheit til å delta jamt i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Offentleg ettersyn: oppstart av ny rehabilitering, helse og omsorgsplan

Utval for rehabilitering, helse og omsorg har vedteke å leggja planprogram for ny rehabilitering, helse og omsorgsplan ut til høyring og offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.

Taksering av nye skatteobjekt

I perioden november 2019 til januar 2020 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av året 2019.

Hordanamn - ei nettside med stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.

Dette er ei kartside som gjer det mogleg å søkja på stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland.

Tilbyr faktura kvar månad

Vil du ha faktura kvar månad? Då må du oppretta AvtaleGiro med e-faktura.

Pris for innovasjon og nytenking

Stord kommune har ein pris som skal påskjøna og motivera til nytenking og innovasjon innanfor kommunen.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

9225 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.