Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig informasjon

Korona   Koronavirus illustrasjon                Ukraina og Stord   Ukrainsk flagg

A A A

Kunngjeringar

Dato for 4. dose koronavaksine

Stord kommune tilbyr no 2. oppfriskingsdose (4. dose) for friske personar mellom 18 og 64 år. 

Offentleg høyring - skulerute for grunnskulen i Stord kommune 2023 - 2024

Framlegg til skulerute 2023/24 er no på høyring. Merknadsfrist er 2. januar 2023 

Taksering av nye skatteobjekt

I perioden f.o.m. 21. november 2022 t.o.m. 15. januar 2023 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av året 2022. 

Ekstraløyving til idretten

Vestland fylkeskommune har gjort vedtak om å løyve totalt 5 millionar kroner til idretten i Vestland for å styrke arbeidet med å gjenopprette aktivitet i den organisert idretten. No kan idrettslag tilslutta Vestland idrettskrets søkja om stønad.

Kvifor får sambuar/ektefelle fakturaen no?

Er du ein av dei som etterlyser fakturaer eller som ikkje forstår kvifor du får faktura på noko som samboar/ektefelle alltid har fått tidlegare? Forklaringa er enkelt og greitt at eFakturaene no blir sendt til den som fakturaen er adressert til. 

Eigedomsgebyr 2022

Kunngjering om vedtak.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

Omlag 6000 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. For å få fleire innbyggjarar over på digital postkasse set me no i gang ein kampanje.