Frå 1.8.2018 har Stord kommune ikkje lengre ein barnehage som heiter Sagvåg og Litlabø barnehage og ein som heiter Tjødnalio barnehage. Desse to er slått saman og fått namnet Sagvåg barnehage med avdelingane Tjødnalio og Nysæter.

Anita Gysland Borrevik er styrar for heile Sagvåg barnehage. Irene Nilsen Vinje er assisterande styrar/pedagogisk leiar på avdeling Nysæter. Hallbjørg Sagmo Eide er assisterande styrar/pedagogisk leiar på avdeling Tjødnalio.