Dersom du meiner du eller nokon annan er uriktig innført eller utelaten frå manntalet i kommunen, kan krevja feilen vert retta opp. Kravet skal vera skriftleg og grunngjeve og skal sendast til post@stord.kommune.no, eller Valstyret, Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord.

Ved sametingsvalet skal krav om retting stilast til Sametinget på samediggi@samediggi.no, eller Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok.