Søk om SFO i sommarferie og skulefrie dagar

Føresette kan sei opp eller endra plassen med minst to månads varsel, og gjeldande frå den 1. i påfølgjande månad. Oppseiing kan sendast til e-post: anita.torkelsen@stord.kommune.no 

Her kan du søkja om vanleg SFO plass.