Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Kunngjeringar

Ledig omsorgsbustad

Det er ledig omsorgsbustad i Bandadalen burettslag. Pris er 590 500.-

Ønskjer tilbod til Den kulturelle skulesekken

Alle barn i Stord kommune skal kvart år få oppleva kunst- og kulturutrykk på eit høgt profesjonelt nivå innan ulike sjangrar slik som t.d. scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturhistorie og liknande. Kunstneriske utøvarar kan levera tilbod innan 15. april til Den kulturelle skulesekken for neste skuleår ved å nytta følgjande skjema: Tilbod til Den kulturelle skulesekken

Påmelding til stand/aktivitet/underhaldning under Folk i sentrum - folkehelsedagane 2018

Laurdag 5. mai kl. 10 - 15 blir den store folkefesten i Leirvik sentrum med aktivitetar og tilbod for liten og stor! Her kan alle som ønskjer å bidra melde seg på. Påmelding innan 16. mars.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

9225 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.

Offentleg ettersyn: utlegging av eigedomsskattelista

På bakgrunn av kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og med heimel i eigedomskattelova § 15 vert eigedomskattelista lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 12. april 2018.

Stipend frå Reinert Agdesteins minnefond

Søknad om stipend skal sendast til styret i fondet gjennom Stord kulturtenester, og fristen for å søkja er 1. april. 

Søknad om kulturmidlar med særskild føremål

Gjeld integrering og førebyggjande arbeid blant barn og unge.

Søknad om kommunale kulturmidlar

Gjeld generelt driftstilskot til song- og musikklag, idrettsorganisasjonar, kulturorganisasjonar og barne- og ungdomsorganisasjonar. 

Innrapportering omsett alkohol

Her kan du rapportera inn omsett alkohol for verksemda di.

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 eller seinare

Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.

Kommunale vigslar frå 2018

Stortinget har no vedteke at vigselsmynde skal overførast frå tingretten til kommunane.