Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar

Varsel om oppstart - høyring av planprogram - skulebruksplanen

Skulebruksplanen skal rullerast, og planprogrammet er no lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for merknader er sett til 26. oktober.

Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering for gnr/bnr 39/260 mfl, Skotlio

Brannøving i Kårevikvegen

Bransjemøte 19. september

Ta frukosten saman med oss 19. september klokka 8.00 og høyr ulike foredrag om korleis oppgradere eldre hus for framtida.

Varsel om synfaring av verk og bruk

I samband med endringar i eigedomsskattelova skal verk og bruk omtakserast til næringseigedom. Synfaring av eigedomane vil føregå i veke 38 og 39 (dei to siste vekene i september).

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd i 1991 eller seinare

Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.

Stord kulturskule oppstart

Undervisninga startar opp att i veke 34.

Vaksenopplæringa for framandspråklege - registrering og oppstart

Grunnskulen for vaksne startar torsdag 16.8. kl 08.30

Oppstart av grunnskulane

Skulane i Stord ynskjer vel møtt til nytt skuleår! Skuleåret startar torsdag 16. august 2018 slik:  

Nye namn på kommunale barnehagar

Dei nye namna er Sagvåg barnehage avdeling Tjødnalio og Sagvåg barnehage avdeling Nysæter.

Pris for innovasjon og nytenking

Stord kommune har ein pris som skal påskjøna og motivera til nytenking og innovasjon innanfor kommunen.

Tilbod til den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgja for profesjonell kunst og kulturformidling av høg kvalitet til eldre.

Tilbyr faktura kvar månad

Stord kommune ønskjer å tilby innbyggjarane å få faktura på eigedomsavgifter månadleg. Dette fordrar at du opprettar Avtalegiro med e-faktura.

Stord kommune vil at fleire skal ta imot digital post

9225 innbyggjarane i Stord kommune har endå ikkje teke i bruk digital postkasse. No startar kommunen ein kampanje for å få fleire til å ta imot digital post frå kommunen.