Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Vedteken reguleringsendring- Trekantsenteret Heiane

Utval for byutvikling vedtok i møte 16.11.2023 med heimel i plan- og bygningslova § 12-14. 2.ledd, endring av detaljreguleringsplan for Trekantsenteret (Heiane Storsenter). PlanId R024001.

Plan til offentleg ettersyn- kollektivterminal Leirvik

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for kollektivterminal Leirvik, gnr/bnr 38/285 mfl. lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i utval for byutvikling 16.11.2023, sak PS-34/23.

Høyring - folkevalde si godtgjersle

Formannskapet har i møtet den 08.11.2023, vedteke i sak PS 30/23 å senda forskrift om folkevalde si godtgjersle, i Stord kommune, ut på høyring. 

folk i sal

Taksering av nye skatteobjekt

I perioden f.o.m. 10. november 2023 t.o.m. 15. januar 2024 vil det bli føretatt taksering av nye og endra skatteobjekt som er komen til i løpet av året 2023.

Ledig bustad?

Stord kommune vil ha behov for mange bustader når me skal busetja flyktningar, og treng hjelp for å få det til.

sofa med puter i ei stue. foto