Pågangen til vaksinering er mindre, og me nyttar frå 31. mars helsestasjonen i Stord helsepark til koronavaksineringa for alle.

Adressa er Borgata 7, og helsestasjonen ligg i 3. høgda.

Ring vaksinetelefonen 480 78 895

Dersom du har vore smitta av koronaviruset skal du ikkje ta koronavaksine på minimum 3 månader.

 

  • Vaksineringa er gratis og frivillig
  • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
  • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
  • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.
  • Ein må ikkje ha vore i utlandet eller i kontakt med Covid positive personar siste 10 dagar.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk 

Tilbod om 2. oppfriskningsdose (dose 4) til deg over 80 år

Folkehelseinstituttet opnar for at personar 80 år og eldre som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskningsdose om dei sjølv ynskjer det.

Dosen kan gis tidligast 4 månadar etter siste oppfriskningsdose.

Ettersom tilbod om vaksine til personer 80 år og eldre ikkje er ein generell anbefaling, men ein moglegheit for den enkelte, så sender me ikkje ut invitasjon til dette. Ein må sjølve ringe  telefonnummer 480 78 895 og avtale tid til vaksinasjon om ein ynskjer det.

Personar med alvorlig svekka immunforsvar anbefalas per i dag 3 dosar i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til ein oppfriskingsdose (dose 4) 3 mnd etter dose 3.

Behovet for vidare vaksinasjon av denne gruppa kan midlertidig vera avhengig av mange individuelle faktorar. Det opnas derfor for at lege eller sjukehusspesialist kan gjere individuell vurdering.

Om du er tilrådd fleire dosar utover de 4 som allereie er anbefalt og vaksinen ikkje blir satt på sjukehuset, så må du ha med deg dokumentasjon frå lege/sjukehus om at du treng fleire dosar. Då dette ikkje er ein generell anbefaling må ein kontakte Helsestasjonen sjølv for og avtale time.

Det er i hovudsak to grupper pasientar med alvorlig svekka immunforsvar, følg lenka om du ynskjer meir informasjon om kven som er i gruppa - Koronavaksine - FHI Ein må sjølve ringe  telefonnummer 480 78 895 og avtale tid til vaksinasjon om ein ynskjer det.

 

Koronapass

På Helse Norge sine nettsider finn du all informasjon om koroanpass, klikk her for å komma direkte til Helse Norge sine sider

Tal vaksinerte

 

Veke Totalt tal / % koronavaksinar Tal eller prosent personar er vaksinerte med to dosar Prosent personar er fullvaksinert med 3 dosar
per 25.02.22 92,8 %   71 %
per 17.02.22 92,8 %   70,2 %
per 10.02.22 92,8 %   69,7 %
per 03.02.22 92,8 %   68 %
per 27.01.22 92 %   62 %
per 20.01.22 91,9 %   56,1 %
per 13.01.22 91,7 %   48,5 %
per 12.12.21 91,2 % 88,3 %  
per 29.11.21 90,9 % 87,9 %  
per 14.11.21 90,5 % 87,2 %  
per 26.09.21 90 % 85 %  
per 19.09.21 89,7 % 83,5 %  
per 07.09.21 88,9 % 75,2 %  
32 18989 7439  
31 17646 6442  
30 16163 6151  
29 14823 6113  
28 13746 5904  
27 13122 5382  
26 12528 5101  
25 11700 4873  
24 10650 4548  
23 9918 4086  
22 9056 3360  
21 7736 2628  
20 6974 2112  
19 6260 1626  
18 5684 1436  
17 5210 1286  
16 4490 1280  
15 3872 1280  
14 3188 1088   
13 2720 884   
12 2384 794  
11 2144 792   
10 1916 768  
9 1732 678   
8 1486 490   
7 1081 291  
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.  

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194