Det inspirerande slagordet og den flotte logoen, som du kan sjå i filmen, er resultatet av eit spanande omdømeprosjekt. Prosjektet har vore eit samarbeid med Leirvik As, Aker Solutions Stord, Høgskulen på Vestlandet HVL, Wärtsilä i Norge, ordføraren, politiske representantar, Fagforbundet Stord/Fitjar avd 276 og Utdanningsforbundet Stord. Målet er å bruka desse i rekrutteringar og presentasjonar av den flotte byen vår.
 
No har byen vår ein felles identitet som me kan vera stolte av, og me oppfordrar alle verksemder til å ta i bruk logoen og slagordet! Samla kan me visa verda at "Stord" er ein liten by med store draumar og endelause moglegheiter.
 
Bli med på laget! Del denne bodskapen, bruk logoen, og vis at Stord er staden der store ting skjer.

 

Omdømeprosjektet

For å stilla sterkare som ein attraktiv studiestad, arbeidstad og buplass ønskja næringslivet og kommunen å samarbeida om omdømebygging og marknadsføring. Både kommunen og næringslivet har eit stort behov for arbeidskraft og kompetanse, og konkurransen er hard.  

Som eit tiltak for å styrka attraktiviteten til Stord, har me hatt eit felles omdømeprosjekt.

Målet med prosjektet var å laga ein unik og gjenkjennbar visuell identitet som representerer Stord, og som skal nyttast av kommunen og lokale verksemder i samband med rekruttering, og presentasjon av Stord.  

Resultatet er eit kortfatta, minneverdig slagord som fangar essensen av kommunen og dei unike kvalitetane som kommunen byr på. Det er og laga ein logo og ein film. 

Konsept

Stord er ein liten by som har mykje å by på. Stord har flott natur, stor næringsaktivitet, mange utdanningstilbod, sjukehus, attraktive buforhold og eit breitt spekter av fritidstilbod. Dette gjenspeglar me i den visuelle identiteten for byen Stord.

Stordlogoen tar utgangspunkt i Storddøra. Døra er konstruert av mange kubar som speglar det store spennet Stord har å by på. “Portalen tar utgangspunkt i Stords tradisjon innan skipsbygging, samt gjev ein monumental velkomst til ein kommune midt i vakker natur - difor er vatn og vind hovudelement i portalen.” - Sissel Tolaas kunstnaren bak Storddøra. Ei open dør symboliserer gjestfridom og moglegheiter. 

Stikkord knytt til konsept: Samspel, konstruksjon, mangfald, velkomen, heim, forandring, moglegheiter, samansett, portal.

Stordlogoen består av namnetrekket Stord, der O er bytta ut med forma på Storddøra. Sjå filmen om slagordet og logoen her: 

Last ned logo

Stordlogoen er eit felles avsendarmerke som kan nyttast gratis av alle verksemder, organisasjonar og institusjonar i Stord kommune.

Les grafisk profil før de nyttar logoen! 

Grafisk profil for slagord og stordlogo.pdf 

Grafisk profil for slagord og stordlogo på engelsk.pdf

Stordlogo

 

Stordlogo i svart
SkjermTrykk (vektor)

Stordlogo mørk blå. pdf

Stordlogo mørk blå. png

Stordlogo mørk  blå. svg

Stordlogo mørk grøn. pdf

Stordlogo mørk grøn. png

Stordlogo mørk grøn. svg

Stordlogo kvit. pdf

Stordlogo kvit. png

Stordlogo kvit. svg

Stordlogo lys blå. pdf

Stordlogo lys blå. png

Stordlogo lys blå. svg

Stordlogo lys grøn. pdf

Stordlogo lys grøn. png

Stordlogo lys grøn. svg

Stordlogo svart. pdf

Stordlogo svart. png

Stordlogo svart. svg

Stordlogo mørk blå. eps

Stordlogo mørk blå. pdf

Stordlogo mørk  blå. svg

Stordlogo mørk grøn. eps

Stordlogo mørk grøn. pdf

Stordlogo mørk grøn. svg

Stordlogo kvit. eps

Stordlogo kvit. pdf

Stordlogo kvit. svg

Stordlogo lys blå. eps

Stordlogo lys blå. pdf

Stordlogo lys blå. svg

Stordlogo lys grøn. eps

Stordlogo lys grøn. pdf

Stordlogo lys grøn. svg

Stordlogo svart. eps

Stordlogo svart. pdf

Stordlogo svart. svg

 

Stordlogo + slagord

 

Stordlogo med slagord bak i svart skrift
Liggande til skjermLiggande til trykk

Stordlogo + slagord svart. pdf

Stordlogo + slagord svart. png

Stordlogo + slagord svart. svg

Stordlogo + slagord kvit. pdf

Stordlogo + slagord kvit. png

Stordlogo + slagord kvit. svg

Stordlogo + slagord svart. eps

Stordlogo + slagord svart. pdf

Stordlogo + slagord svart. svg

Stordlogo + slagord kvit. eps

Stordlogo + slagord kvit. pdf

Stordlogo + slagord kvit. svg

Stordlogo med slagord rundt logoen, kvadratisk i svart skrift
Ståande til skjermStåande til trykk

Stordlogo + slagord svart. pdf

Stordlogo + slagord svart. png

Stordlogo + slagord svart. svg

Stordlogo + slagord kvit. pdf

Stordlogo + slagord kvit. png

Stordlogo + slagord kvit. svg

Stordlogo + slagord svart. eps

Stordlogo + slagord svart. pdf

Stordlogo + slagord svart. svg

Stordlogo + slagord kvit. eps

Stordlogo + slagord kvit. pdf

Stordlogo + slagord kvit. svg