Omkøyring for biltrafikk vert gjennom Hagalio, og gangveg for gåande vert gjennom Hagamyrane. Dette vert skilta. Me oppmodar om at det ikkje vert parkert køyretøy langs vegen i Hagalio. Det må vera framkommeleg i perioden arbeidet pågår. Anleggsarbeidet vil truleg vare ut juni. Me beklagar ulemper dette medfører.