Dersom De vert tilsett, ta med kopiar av vitnemål og attestar dersom desse ikkje er levert tidlegare.

Til skjema for vikarlista for ekstravakt / helgevakt i pleie og omsorg