Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 18:18

Informasjon om koronaviruset

Les meir clear
error_outline
12. januar kl. 11:33

Informasjon om koronavaksine

 

 

les meir clear
A A A

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

Du har rett til å få erstatning dersom husdyra dine er skadde eller drepne av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendast til Statsforvaltaren.

Tenesteomtale

Etter naturmangfaldslova vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadd av rovvilt. Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Statsforvaltaren likevel erstatte tapet dersom Statsforvaltaren meiner at det er svært sannsynleg at tapet skuldast rovvilt.

Med husdyr meiner ein bl.a. sau, geit, storfe.
Med rovvilt meiner ein gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn.

Målgruppe

Husdyreigarar

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

Naturmangfoldloven
Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under.

Tenesta oppdatert: 04.01.2021 20:20