Beredskap og legevakt

Legevakta kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta. Til heimesida til legevakta

Er det akutt og står om liv, ring 113.