Gjestehamn-foto-Stord-hamnestell copy.jpg

Hamnestellet sitt hovudansvarsområde er å leggja forholda til rette for sjøgåande trafikk i hamna og hamnedistriktet. Ein registrerer og overvåker båttrafikken for bl.a. å kunna føra statistikk over anløp og gods som blir lasta/lossa over kaiane i hamnedistriktet.

Hamnestellet får alle sine inntekter gjennom utleige og avgifter.

Døgnopen vakttelefon: 53 49 67 66.

Til vakttelefonen kan ein ringja dersom ein får problem av maritim art, og hamnevakta skal kunna assistera. Ein kan også ringja hamnestellet sin vakttelefon om ein oppdagar akutt forureining i sjø. I slike tilfelle vil hamnevakta formidla kontakt vidare til rette instans.

Tenester

Her finn du tenestene våre

Plan

Hamneplan for Stord kommune

Kontakt oss

Einingsleiar Inge Espenes

Tlf. 53 49 67 67 / 917 26 244

Døgnopen vakttelefon: 53 49 67 66

Send e-post til hamnestellet

Adresse

Eldøyane 107
5412 Stord