Trening på dagtid

For leige av idrettshallar, gras- og kunstgrasbanar på 

  • Vikahaugane
  • Åsbanen
  • Langelandsbanen

på dagtid, ta kontakt med Edel Helen Torsnes på e-post: Edel.Helen.Torsnes@stord.kommune.no 

Trening på ettermiddag og kveld

På ettermiddag / kveldstid er det desse idrettslaga som disponerer følgjande idrettshallar og banar:

Solid Idrettslag

  • Nysæter idrettsplass

Solid idrettslag si heimeside: ilsolid.no

Stord Idrettslag

  • Vikahaugane
  • Langelandsbanen
  • Åsbanen

Stord idrettslag si heimeside: stordil.no 

Trott Idrettslag

  • Prestagardsskogen

Trott idrettslag si heimeside: trott.no

 

Leige av gymsalar og banar på skulane

For å leige av gymsalar og banar på skular, ta kontakt med den aktuelle skulen. Her finn du oversikt over skulane.