Stordkart

- er kartløysing for innbyggjarar i Stord kommune og inkluderar planar og diverse temadata. Sida er godt eigna for utskrift av kart

Kommunekart

- er eit landsdekkande kart der du kan søkje opp adresser, stader og eigedomar over heile landet og enkelt få utrekna ei køyrerute med trinn-for-trinn instruks for korleis du kjem deg dit.

Kommunekart kan du lasta ned som APP på mobil og nettbrett:

I alle kartløysingane kan du finna reguleringsplanar og kommuneplan.