Kva kan ein kreftkoordinator hjelpa deg med?

  • Å koordinera og leggja til rette for at du og dine skal få ein best mogleg kvardag.
  • Vera ein ressursperson for deg som er kreftramma, eller for pårørande
  • Kreftkoordinator skal ha oversikt over relevant tilbod og tenester for kreftpasientar og deira pårørande
  • Gje råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabiliteringsmoglegheiter
  • Vera samtalepartner som kan bidra og sortere tankar i ein vanskeleg tid
  • Arbeida tverrfagleg. Samarbeide med andre instansar som er relevant i ein sjukdomsperiode.

Aktiv etter kreftbehandling - tilbod for deg som har gjennomgått kreftbehandling - brosjyre i pdf

Informasjonsfaldar om kreftkoordinator

Temakafè for kreftpasienter og pårørande i Sunnhordland - Kreftforeningen

Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Sunnhordland - Kreftforeningen

Kreftforeningen

Montebellosenteret