Tilbake til normalen i barnehagar og skular

Frå laurdag 25. september kl. 16.00 går me over til ein normal kvardag med auka beredskap. Det er ikkje lenger nødvendig med kontaktreduserande tiltak i barnehagar og skular. 

Den vaksne befolkninga er i stor grad vaksinert, og ei aukande andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorleg covid-19 sjukdom. Derfor er det ikkje lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skuler og barnehagar som begrensar kvardagen deira. Dei grunnleggande smittevernråda gjeld fortsatt.

Les meir på udir.no

Lokale tiltak og reglar finn du her