08.30: Skulestart

08.30-10.00: 1. økt

10.00-10.30: Mat

10.30-11.00: Midttime

11.00-12.00: 2. økt

12.00-12.30: Friminutt/Skuleslutt for 1.-4. trinn tysdag og fredag

12.30-13.45: 3. økt 1.-2. trinn / 12.30-13.55: 3. økt 3.-4. trinn / 13.00-14.00: 3. økt 5.-7.trinn

14.00-15.00: Leksehjelp for 5.-7. trinn måndag og onsdag

Dagen på skulefritidskordninga

13.45 - 14.00

  • Samling / registrering.

14.00 - 14.30

  • Måltid.

14.30 - 15.30

  • Aktivitetar - frie / tilrettelagde

15.30 - 16.15

  • Barna byrjar å gå heim / frileik
  • Me ryddar SFO til neste dag

16.15

  • SFO stenger