Dersom du skal i gong med tiltak av ulik storleik, treng du søknadsskjema, situasjonskart, planinformasjon og nabovarsel for den aktuelle eigedomen. Denne informasjonen finn du her: