Bestill time

Klikk her for å bestilla time for testing

Det vil ikkje vere mogleg å tinge timar fram i tid, kun for den aktuelle dag. Etter klokka 15.00 vil timar for neste dag verte tilgjengelige. Dersom du ikkje får tinga time digitalt kan du ta kontakt med Koronasenteret

Telefon til Koronasenteret er 53 49 66 66. Ope: 08.30 - 15.00 alle kvardagar. I periodar må ein pårekne noko venting på telefon. 

 

Utanom opningstidene, helgedagar og laurdag/sundag vert telefonen ruta til legevakta 116117 som kan hjelpa til med rådgjeving.

Testsenter

Testinga skjer i Ringvegen 24, Heiane, 5412 Stord. Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.
Testen blir tatt av helsepersonell utanfor bygget medan du sit i bilen, og er overstått på nokre sekund. Avhengig av kor mange som skal teste seg, kan det vere noko kø ved teststasjonen.

Testsvar

Koronasenteret brukar i hovudsak hurtigtestar men i nokre tilfeller PCR test. Forskjellen på testane er at svaret vil verte tilgjengeleg på helsenorge.no innan eit par timar frå testtidspunkt.  

Dersom du ikkje har moglegheit til å logge inn på helsenorge.no, eller ikkje har fått svar etter tre døgn, ring fastlegen din. Fastlegen får alltid kopi av testresultatet.

Dersom du testar positivt utan å ha symptom eller å ha vore eksponert for påvist smitte, må du ta ein ny test for å bekrefte resultatet.

For dei som er smitta av Covid-19

Dei som testar positivt på test tatt på Koronasenteret vil verte kontakta. Dei som testar positivt på test tatt heime må kontakte Koronasenteret for vegleiing.

Om du testar positivt i ei helg, eller etter stengetid på kvardagar, kan du senda SMS til mobil 475 182 82 og du vert kontakta. Anrop til mobilnummerert vil ikkje bli svara på.

Les meir om karantene og isolasjon ved koronavirus på på Helsenorge.no

Influensa og koronavirus

 • Influensa gjev: hovudverk, muskelsmerter, feber, hoste og «snørr og tårer» (luftvegssymptom). 
   
 • Covid-19 gjev: 
  - Vanlege symtom: 
  feber, tørrhoste, trettheit.
  - Mindre vanlege symptom: verk og smerter i kroppen, sår hals, diaré, augekatarr, hovudverk, tap av smaks- eller luktesans, utslett på huden eller misfarging av fingrar eller tær.
  - Alvorlige symptom: pustevanskar eller andpustenheit, brystsmerter eller trykk i brystet, tap av tale- eller bevegelsesevne.

- Slik me bur og lever så vil dei fleste av oss tola dette viruset heilt greitt. (endring 29.11.20). Nokon (få) kan verta sjukare enn andre og kan trengja sjukehusbehandling. Me må sikra at me er budde på å gje dei skikkeleg hjelp slik at flest mogleg av desse overlever, sier kommunelege Lars Helge Sørheim.

Stord kommune føl opp tilrådingar frå Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen. I tillegg er det etablert ei koordineringsgruppa mellom kommunane i området og Helse Fonna.

Det er folk og helsetenesta i kommunane som kan dempa smittefaren og såleis avgrensa utbreiinga og toppen på epidemien.

Folk som får luftvegssymptom eller feber etter nyleg å ha vore på utlandsreise, må reagera på dette. Dei skal halda seg i ro, heime, skjerma andre for smitte og kontakta lege eller legevakta (116 117) på telefon. Slik kan me avklara om det trengst undersøking og avgrensa utbreiinga litt, med tiltak for desse.